inapoi inainte

Aici au fost readuse osemintele Cantacuzinilor, în locul de veci de ei ales.

detalii
închide
Memorialul Cotroceni este rezultatul dorinţei echipei Aedificia Carpați de a readuce osemintele Cantacuzinilor în locul de veci, de ei ales. Au fost repuse în operă cele mai preţioase vestigii salvate de la distrugere.
Condiţiile cu totul speciale de lucru, fiind vorba de activitate neîntreruptă pentru aparatul prezidenţial, au impus o organizare ireproșabilă : rapiditate, fără zgomote și praf sau depozitări în incinta palatului, fără utilaje mari, păstrarea intactă a vegetaţiei etc.

Campusul Universităţii “Politehnice” a fost ales drept loc pentru zidirea bisericii “Sfintul Grigorie Palama” pentru că în această Universitate studiază 20.000 studenţi şi predau peste 2.200 de cadre didactice.

detalii
închide
Rectoratul Universităţii Politehnice a aprobat alocarea spaţiului necesar ridicării bisericii, gândită iniţial ca o bisericuţă de înălţime medie, cu proporţii clasice, asemănătoare bisericilor româneşti din sec. XVII.
Proiectul a suferit câteva modificări, iar Aedificia Carpați a participat cu propriii arhitecţi la rezolvarea multor probleme constructive. Pe 29 mai 1996, s-a pus piatra de temelie, slujba de sfinţire fiind săvârşită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Ziua de 26 octombrie 1999 a marcat momentul sfinţirii bisericii de însuşi Patriarhul Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, împreună cu Prea Fericitul Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Biserica Schitului Darvari a fost ridicată în anul 1843 și reconstruită de prof. arh. George Simotta în anul 1933.

detalii
închide
Privit dinspre răsărit se dezvăluie ca un joc de volume, aspirație către spiritualitate, creând o ciudată iluzie de măreție într-un București frământat de neliniști, griji și ambiții. Pășind în incintă, surprinde atmosfera caldă care invită la meditație.
Stabilirea unor proporții atent urmărite, ca și o subtilă întrebuințare a maselor acestuia în raport cu spațiul liber, au fost criterii care să sublinieze abordarea tradiției ca echilibru critic. S-a realizat astfel un mic edificiu în care să-și ducă viața cei câțiva monahi. Programul a impus un mic paraclis, o trapeză în care să se poată servi masa și săracilor, zece chilii, spațiile stăreției și anexele gospodărești.

Capela „Elena Doamna“ din București, unul dintre cele mai frumoase monumente istorice, se află chiar lângă Palatul Cotroceni. La începutul anului 1862, doctorul Carol Davilla a întemeiat în casa soției sale, Ana Davilla un mic orfelinat de fete. În aceeași curte s-a construit, în 1862, „Azilul de copii Elena Doamna“, în urma unei donații a Elenei Cuza, prin decretul semnat de domnitorul Al. I. Cuza pentru începerea lucrărilor. Pe 24 aprilie 1870 s-a construit , în aceeași curte, „Capela Elena Doamna” la inițiativa reginei Elisabeta care a donat o sumă importantă de bani.

detalii
închide
Înainte de 1989, capela a fost închisă fără a fi conservată, iar după Revoluție, nestingheriți de nimeni, autori necunoscuți au vandalizat-o și mâzgălit-o, făcând să dispară catapeteasma altarului care a fost făurită de Stork.
Lucrări ample de consolidare începând cu anul 2002, care au constat în dublarea pereților cu diafragme din beton armat și montarea unei cupole noi, executată după planurile celei arse într-un incendiu, au făcut posibil ca astăzi, Capela Elena Doamna sa fie aproape finalizată.

Construcţia este cel mai înalt lăcaş de cult din zona Bucureşti –Ilfov, putând găzdui până la 1.000 de enoriaşi.

detalii
închide
În oraşul Voluntari se construiește o catedrală ortodoxă, cu hramul ”Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim”. La sfinţirea pietrei de temelie, Patriarhul Daniel a evidenţiat semnificaţia pe care o are construirea unei biserici. Sfinţirea unei viitoare biserici fixează locul unde va fi deschisă o poartă a cerului.

Ctitoria mitropolitului Antim Ivireanu ridicată la 1715.

detalii
închide
Ctitoria mitropolitului Antim Ivireanu ridicată la 1715, una dintre bijuteriile arhitecturii brâncovenești, a trecut printr-un amplu proces de consolidare și reabilitare pentru întregirea ansamblului Mănăstirii. Intervențiile realizate în perioada 2016-2018 au făcut obiectul lucrărilor de consolidare, înlăturare a umidității din fundații, reabilitarea chiliilor mănăstirii, prin transformarea în Muzeu și consolidarea și restaurarea Paraclisului. Un loc important în cadrul ansamblului îl ocupă Paraclisul Pompilian care a fost consolidat și restaurant pentru a i se reda forma inițială și a-i spori siguranța în exploatare.

Sculpturile de pe fațada muzeului — fosta casă a pictorului Theodor Aman — sunt lucrate chiar de artist și îi înfățișează pe Michelangelo și pe Leonardo. În sălile muzeului sunt expuse lucrări ale lui Aman: portrete, tablouri istorice, gravuri, mobile sculptate de artist.

detalii
închide
Una din bijuteriile orașului București, Casa memorială Aman, construită la sfârșitul sec. al XIX-lea, a suferit degradări majore de-a lungul timpului.
Intervenţia dificilă pentru restaurarea clădirii a impus ample lucrări de consolidare a planșeelor și acoperișului, lucrări corelate cu refacerea componentelor artistice din material ceramic.
O atenţie deosebită s-a acordat restaurării elementelor decorative din lemn, a ușilor pictate, a picturii murale și a frescelor.
Șef proiect: Arh. Nicolae Vladescu
Proiectant: S.C. CARPAŢI PROIECT S.A
Arhitectura: arh. Nicolae Vladescu
An construcţie: 1998
Şef proiect: arh. Nicolae Vladescu
Proiectant rezistență: ing. Florin Paune
Suprafaţa desfăşurată: 206 mp
Înălţime: 31m
Consolidare pereţi prin dublare cu diafragme de beton
Înlocuirea cupolei din lemn arse cu o cupola metalică
Învelitoare decorativă din tablă
Şef Proiect: Arh. Nicolae Vladescu
Structura beton armat şi zidărie portantă
Cupolele: structură metalică
Suprafaţa desfăşurată: 3400 mp
Construcţie: D+P
Volum construcţie: 40.000 mc
Înălţimea la cruce: 42 m
Înălţimea totală: 60 m
Proiectant: SC Abral Art Product SRL
Sef proiect complex: Arh. A.I. Botez
Sef proiect: Arh. Bogdan Teodorescu
Proiectant: SC PROIECT BUCUREŞTI SA
Şef proiect: arh. Raluca Nicoara
Suprafaţa desfăşurată: 820 mp
Lucrări de consolidare – subzidiri, refacere planşee beton, consolidare ziduri
Lucrări de eradicare a fenomenului de biodegradare a zidăriilor şi a lemnului – impregnări cu substanţe fungicide
Lucrări de refacere şi restaurare a finisajelor interioare şi exterioare, a decoraţiilor şi mobilierului
Lucrări de restaurare faţade ornamentale cu elemente decorative ceramice

REINVESTIREA PROFITULUI

Aedificia Carpați a reinvestit în mod constant cea mai mare parte o profitului realizat în perioada 1993 -2009, adică între 60-80% în fiecare an pentru achiziționarea de echipamente moderne, utilaje şi tehnică nouă, computere şi software pentru un sistem de bază integrat.

detalii

EDIFICII DE CULT

Unele dintre cele mai vechi și pline de semnificații lăcașe de cult din Capitală au fost consolidate și restaurate, de-a lungul timpului, de echipa Aedificia Carpați.