inapoi inainte

Lucrarea a fost premiată cu Trofeul Calității.

detalii
închide
Lucrări ample de consolidare au adus clădirea Ateneului, inaugurată în anul 1888, la un înalt nivel de siguranță și confort.
Cea mai spectaculoasă intervenție a fost consolidarea cupolei exterioare și refacerea învelitorii decorative din tablă de zinc, concomitent cu restaurarea Sălii de Concerte și a celorlalte spații. Totul s-a întâmplat într-un timp record : 6 luni.
Celebra Frescă a sălii de spectacole a fost consolidată și restaurată de maeștri atestați.

Fundația Universitară Carol I a fost inaugurată de Regele Carol I, pe 14 martie 1895.

detalii
închide
Biblioteca Centrală Universitară, monument de patrimoniu distrus în timpul evenimentelor din decembrie 1989, a necesitat un îndelungat și complex proces de refacere și modernizare.
În anul 2008, a fost inaugurat și corpul de clădire care și-a recăpătat denumirea de „Fundațiunea Universitară
Carol I“.
Strălucirea de odinioară a fost obținută prin experiența dobândită de specialiștii în lucrări de modelaj, ipsosărie, stucomarmură, tâmplărie monumentală, vopsitorii decorative, formați în lucrări similare realizate anterior de firma noastră.

Primele referințe la Banca Națională a României datează din anul 1880.

detalii
închide
Sediul Băncii Naționale a României este unul dintre cele mai impunătoare și mai vaste edificii din țară, fiind declarat și protejat ca monument istoric și de artă.
Dată fiind valoarea deosebită a decorațiilor interioare, intervențiile privind consolidarea clădirii au impus utilizarea unor tehnologii de mare dificultate.
Lucrările de restaurare sau refacere a ornamentelor din piatră sau ipsos, a placajelor decorative din marmură, a elementelor de stucomarmură, a lambriurilor și picturilor, precum și lucrările de instalații bazate pe tehnologii noi au fost realizate de specialiștii noștri.

În 1834, clădirea a fost închiriată domnitorului Alexandru D. Ghica, care și-a stabilit aici „cancelaria”.

detalii
închide
Clădire monument istoric, construită la sfârșitul secolului XIX. Din cauza gradului avansat de deteriorare, în prima etapă au fost necesare lucrări de consolidare generală, de la fundaţii și planșee până la acoperiș. Odată cu aceste lucrări de structură, s-au refăcut fațadele și finisajele interioare.
În etapa a doua au fost întreprinse lucrări de consolidare și refacere a spațiilor interioare și exterioare.

În 1950 este inaugurată prima galerie a muzeului, cea de artă naţională; în anii următori vor fi inaugurate succesiv galeria de artă universală şi cea de artă veche românească

detalii
închide
Clădire emblematică pentru capitala țării, fostul Palat Regal, astăzi Muzeul Național de Artă al României, a avut de înfruntat dezlănțuirea de nemărginit a unei agresiuni sălbatice asupra edificiului și a operelor de artă.
Aedificia Carpați a fost desemnată să refacă toate distrugerile de la ornamentele și placajele din piatră.
La interior, după consolidarea structurii de rezistență, au fost refăcute mari suprafețe de stucomarmură, placaje de marmură la pardoseli și pereți, ornamente din ipsos, măști metalice de radiatoare, tâmplărie din esențe exotice, parchete ornamentale, corpuri de iluminat și instalații complexe.

Înfiinţată în 1864, prin Decretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din Bucureşti a contribuit şi contribuie în mod decisiv la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului, ştiinţei şi culturii româneşti.

detalii
închide
Universitatea București, una dintre cele mai importante clădiri din Capitală, a necesitat ample lucrări de refacere a acoperișului și a fațadelor.
Au fost realizate și lucrări de restaurare a spațiilor reprezentative din interior : Hol Central și Bibliotecă Facultatea de Litere.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Este, totodată, şi cea mai veche instituţie de acest fel din România.

detalii
închide
Universitatea Națională de Arhitectură „Ion Mincu“ este unul dintre monumentele istorice ale Capitalei și a necesitat ample lucrări de consolidare, restaurare a fațadelor și modernizare a spațiilor de învățământ. Șarpantele din lemn s-au înlocuit cu șarpante metalice. S-a refăcut totodată și învelitoarea din țiglă.

Teatrul Naţional din Bucureşti și-a recăpătat înfăţişarea din proiectul inițial, devenind unul din cele mai mari teatre din Europa.

detalii
închide
Lucrările de asigurare a stabilității și siguranței în exploatarea și optimizarea funcțională, tehnologică și organizatorică a Teatrului Național București au urmărit redarea înfățișării din proiectul inițial, din anul 1973. Cu această modificare majoră de structură și compartimentare, desfășurată pe o suprafață de 60.000 m2, TNB suportă comparație cu orice alt important edificiu cultural din Europa.
Teatrul are șase săli de spectacol și un amfiteatru în aer liber, construit pe terasa teatrului. Sala Studio, singura din țară care se modifică în 20 de minute, în funcție de cerințele spectacolului, trecând prin varianta italiană, elisabetană și arenă, este reabilitată prin refacerea și modernizarea tuturor instalațiilor, iar Sala Mare este refăcută complet, având 940 de locuri, o acustică și o vizibilitate foarte bună. În incinta teatrului sunt amenajate cafenele, galerii de artă, magazine de antichități, iar foaierele sunt deschise publicului în fiecare zi.
Teatrul Național primește trofeul calității.

Prima scenă lirică a țării, Opera Națională, construcție ce poartă amprenta arhitectului Duilu Marcu, datează din anul 1953.

detalii
închide
Lucrările de renovare care s-au impus din cauza infiltrațiilor de apă au cuprins refacerea acoperișului și a elementelor de decorații de la fațadă, odată cu hidrofobizarea acesteia.
La interior, s-au executat ample lucrări de refacere a finisajelor sălii de spectacol pentru îmbunătățirea acusticii, refacerea scenei, adaptarea unor mecanisme moderne de mișcare scenică, refacerea cortinei metalice antifoc concomitent cu înlocuirea scaunelor și a pardoselii.
Toate echipamentele montate sunt realizate special pentru acest sistem automatizat – de preluare a comenzilor.
Concomitent, s-au executat și lucrări de modernizare a instalației de ventilație electrică stins incendiu.

Casa Muzeu Cesianu este înscrisă pe lista monumentelor istorice din Capitală.

detalii
închide
Construită în anul 1883, Casa Muzeu Cesianu este compusă din două corpuri de clădire, care, în timp, au fost supuse unor fenomene de degradare care s-au amplificat și au dus la imposibilitatea folosirii.
Proiectul de conservare și restaurare a constat în înlocuirea părților deteriorate și restaurarea componentelor artistice de la fațade și biocidarea acestora. Elementele ce nu au putut fi restaurate au fost prelevate și înlocuite cu elemente noi, identice, din materiale speciale de restaurare. De asemenea, s-au executat ample lucrări de consolidare și refacere a instalațiilor.
Corpul anexă a fost transformat în lapidariu și este destinat spațiului expozițional.

Hanul Gabroveni este unul dintre monumentele arhitecturale ale Bucureștiului și a fost construit între 1808 și 1814.

detalii
închide
Principiul fundamental al soluției de arhitectură propuse a fost realizarea unei restaurări cât mai fidele originalului, restaurare ce a folosit tehnici tradiționale de construcție, îmbinate discret cu modalități de consolidare ultra-moderne.
Hanul include săli de spectacol și repetiții, săli de expoziție, seminarii educative (școală de balet) și alimentație publică.
A fost montat un lift panoramic pe structură din oțel, iar soluția de asigurare a climatului interior este cu sistem VRVIII (variable refrigerant volume), pompă de căldură aer-aer, amplasată pe terasa tehnică.
Hanul Gabroveni primește trofeul calității.

Operă a arhitectului Ghica Budești, clădirea devine în anul 1990 Muzeul Țăranului Român.

detalii
închide
În anul 1912, sub semnătura regelui Carol I, s-a pus piatra de temelie a construcției ce avea să adăpostească Muzeul de Artă și Tradiții Populare. Operă a arhitectului Ghica Budești, clădirea devine în anul 1990 Muzeul Țăranului Român. În urma unei expertize, s-a relevat necesitatea unor lucrări de consolidare. Astfel, au fost inserați piloți forați cu bare de carbon și tuburi din beton armat și s-au executat tencuieli armate  la nivelul pereților. Lucrările de restaurare au avut un rol important în derularea contractului, fiind necesară revizuirea șarpantei și înlocuirea parțială a acoperișului din țiglă ceramică glazurată. De asemenea, a fost restaurată fațada, cu integrarea elementelor din piatră, și zidăria aparentă. Dublarea tâmplăriei metalice cu ferestre din lemn de stejar stratificat, restaurarea decorațiilor interioare în zonele afectate de consolidare și înlocuirea în totalitate a tuturor instalațiilor întregesc tabloul general al lucrărilor și evidențiază complexitatea proiectului.

Sala de Adunări a Patriarhiei are un diametru de 20 de metri şi o înălţime de 16 metri și adăpostește un număr de 800 de locuri. Mobilierul nou propus va întregi aspectul final al ansamblului.

Consolidare Restaurare
închide
Palatul Patriarhiei, ridicat la începutul sec. XX după planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, este un loc încărcat de istorie, care a găzduit de- a lungul timpului nucleul conducerii administrative și spirituale a țării. Din cauza cutremurelor din 1940 și 1977, care i-au afectat structura de rezistență, clădirea a trecut printr-un amplu și complex proces de consolidare. S-au realizat următoarele lucrări: stoparea tendinței de deplasare a clădirii spre sud, prin montarea de piloți forați de 12 m adâncime, rigidizați cu o grindă din beton armat de 1 m înălțime, uniformizarea rigidizării clădirii prin crearea de șaibe orizontale, consolidarea pereților exteriori și interiori cu ajutorul unor tiranți din bare de oțel inserați atât orizontal cât și vertical și crearea de 8 ploturi din beton armat pe o fundație din micropiloți.
Monumentul istoric, întins pe o suprafață de 16.250 mp, care prezintă o multitudine de stiluri, a fost restaurat printr-un proiect extrem de complex, detaliile arhitecturale și stilistice ale epocii fiind atent conservate. Toate ornamentele interioare și exterioare au fost restaurate, iar cele din zonele de intervenție pentru consolidare au fost completate. Au fost refăcute în totalitate pardoselile din marmură și parchet ornamental, tâmplăria a fost schimbată, iar ferestrele au fost înlocuite cu unele din lemn de stejar.Învelitoarea cu decorații din tablă zincată a fost refăcută în totalitate cu tablă de zinc. Luminatorul aulei, decorațiile, lambriurile și lojile au fost restaurate, iar mobilierul înlocuit. Un sistem de climatizare modern și unul de transmisie de date au fost inserate discret în ansamblul restaurat.Lucrarea a fost premiată cu Trofeul Calității.
Proiectant: SC PROIECT BUCURESTI SA
Şef proiect: Arh. Raluca Nicoară
Lucrări de consolidare, refacere şi restaurare a faţadelor
Refacerea şi reconditionarea spaţiilor interioare
Lucrări de consolidare, restaurare şi modernizare a sălii Mari de Concerte (Suprafaţa=1721mp)
Lucrări de consolidare a cupolei de peste Sala Mare de Concerte(Suprafaţa=1300mp)
Lucrări de refacere a învelitorii decorative din tablă de zinc
Proiectant: SC. PRINCER SA
Şef proiect: Arh. P. Swoboda
Arh. Miruna Berindei
Lucrări de consolidare ziduri interioare prin căptuşire cu diafragme din beton armat de 15 cm grosime, grinzi, şi planşee din beton armat pe structură metalică
Restaurare faţade ornamentale din piatră naturală şi artificială
Refacerea cupolelor cu elemente decorative din cupru
Lucrări de finisaj interior şi pictură decorativă
Proiectant: SC CARPAŢI PROIECT SA
Şef proiect: Arh. Gabriel Tureanu
Suprafaţa desfăşurată: 19 070 mp
Lucrări de consolidare şi de refacere a finisajelor interioare
Lucrări de restaurare şi conservare a faţadelor şi a curţilor interioare : desalinizare, reparaţii lacune şi rosturi, tratament cu consolidant, patinare artificială, impregnare cu hidrofugant, refacere suprafeţe marmură, recondiționare statui şi refacerea ancorajelor acestora.
Proiectant: SC PROIECT BUCUREŞTI SA
Şef proiect: arh. Luminiţa Popescu
Etapa I
Suprafaţa desfăşurată: 3687 mp
Regim înălţime: S+P+2E
Lucrări de consolidare a infrastructurii şi suprastructurii, de restaurare a arhitecturii şi finisajelor şi de refacere a instalaţiilor
Etapa II
Suprafaţa desfăşurată: 4600 mp
Şef proiect: Arh. Nicolae Vlădescu
Restaurare faţade 14 465 mp – ornamente din piatră de Baschioi, montare elemente liniare şi masive din piatră de Baschioi, tencuieli exterioare în praf de piatră în câmp continuu sau cu asize
Lucrări de restaurare şi curăţare a faţadelor
Lucrări de restaurare a spaţiilor interioare reprezentative
Proiectant: SC PRINCER SA
Şef proiect: arh. Miruna Berindei
Hol (Suprafaţa=235mp) – Lucrări de reparaţii tencuieli şi refacere ipsosărie decorativă, pardoseli, finisaje verticale din marmură de Carara, vopsitorii cu patină şi foiţă de aur
Biblioteca (Suprafaţa=496mp) - Lucrări de refacere elemente decorative, pardoseli, tâmplărie, vopsitorii, restaurare mobilier, instalaţie de stins incendiu cu gaz inert
Lucrări de restaurare, conservare a faţadelor prin aplicarea unui tratament biocid în scopul îndepărtării ciupercilor şi consolidarea suprafeţelor cu metode specifice pietrei.
Integrarea cromatică a întregii suprafeţe.
Refacere sarpante din lemn prin înlocuire cu structura metalică.
Șef Proiect: Arh. Prof. Dr.: Romeo Belea
Proiectat: SC IMPEX ROMCATEL IAȘI SA
Proiectant: DR. FIZ. VIORICA FRUNZĂ
Șef Proiect: Arh. Aurora Târșoagă
Șef Proiect: Arh. Adina Ioniță, Birou Individual Arhitectură
Proiectant: SC ROMCATEL IMPEX SRL
Șef proiect: Dr. Ing. Viorica Frunză
Proiectant general: S.C. Proiect Arad S.A.
Proiectant de specialitate rezistență: S.C. Popp & Asociatii S.R.L.
Șef proiect: Arh. Gheorghe Seculici
Arh. Doina Petrescu

REINVESTIREA PROFITULUI

Aedificia Carpați a reinvestit în mod constant cea mai mare parte o profitului realizat în perioada 1993 -2009, adică între 60-80% în fiecare an pentru achiziționarea de echipamente moderne, utilaje şi tehnică nouă, computere şi software pentru un sistem de bază integrat.

detalii

EDIFICII DE CULT

Unele dintre cele mai vechi și pline de semnificații lăcașe de cult din Capitală au fost consolidate și restaurate, de-a lungul timpului, de echipa Aedificia Carpați.