Carpați Proiect

Carpați Proiect își asigură clienţii de implementarea unui sistem de management integrat, adaptat cerinţelor acestora, normelor legale și de reglementare, precum şi ale organizaţiei proprii.
Transpunem deviza noastră "Tradiție - Modernitate - Calitate" în activitatea cotidiană, printr-o abordare bazată pe proces în dezvoltarea, implementarea, și îmbunătăţirea eficienţei sistemului de management al calității.

 

Credem în dezvoltarea sustenabilă și, de aceea, respectăm cu strictețe legile şi reglementările naţionale și europene de mediu, pentru a preveni şi reduce poluarea generată de activităţile noastre. Promovăm tehnologiile și materialele care protejează mediul pentru că respectăm dreptului la o viaţă sănătoasă a comunităţii locale şi a propriilor angajaţi.

Angajații noștri sunt responsabili cu respectarea normelor şi procedurilor managementului integrat, pentru că știm că atingerea obiectivelor în domeniul sistemului de management integrat se obţine numai prin creşterea responsabilităţii şi a nivelului instruirii adecvate a tuturor angajaţilor noştri şi, totodată, printr-o comunicare deschisă, permanentă şi nemijlocită cu beneficiarii noştri şi cu autorităţile responsabile.

REINVESTIREA PROFITULUI

Aedificia Carpați a reinvestit în mod constant cea mai mare parte o profitului realizat în perioada 1993 -2009, adică între 60-80% în fiecare an pentru achiziționarea de echipamente moderne, utilaje şi tehnică nouă, computere şi software pentru un sistem de bază integrat.

detalii

PALATUL COTROCENI

Palatul Cotroceni cuprinde cinci corpuri de clădiri, care însumează 36.000 de metri pătrați, amplasate într-un parc de 17 hectare.